تعريفي از سوءهاضمه

دسامبر 9, 2015

تعريفي از سوءهاضمه

تعريفي از سوءهاضمه: سوءهاضمه نوعي اصطلاحي است که برای توصیف علائم و نشانه‌های سوء هاضمه که دلیل مشخصی را دارا نيست، استفاده می‌شود.(دردشکمی بدون زخم پپتیک) […]